Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PROJEKT CARS-OUT! OKOLJSKO PRIJAZEN OBISK ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Električni vlakec na solarne celice, ki je bil kupljen v okviru projekta CARS-OUT! s sredstvi Finančnega mehanizma EGP se je včeraj prvič zapeljal po krajinskem parku Sečoveljske soline – prvem slovenskem upravljanem krajinskem parku brez dostopa obiskovalcev z motornimi vozili.

Projekt v vrednosti skoraj milijon evrov, ki je bil v 95% deležu financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, je prispeval k ohranjanju narave in kulturne dediščine v zavarovanih območjih narave prek zagotavljanja okolju in obiskovalcem prijaznega načina obiskovanja in ogleda. Z izvedbo vseh v projektu začrtanih podpornih aktivnosti postaja KPSS namreč prvi krajinski park v Sloveniji, v katerem vožnja motornih vozil (z izjemo intervencijskih in servisnih voženj) ni več dopustna. Poleg električnega vozila z dvema prikolicama za prevoz 56 potnikov (napajanje je na električni pogon, tudi s pomočjo sončnih kolektorjev) so v okviru projekta nabavili še 4 električna in 4 navadna kolesa, ki jih je mogoče uporabiti za ogled parka. Po njem pa se je seveda mogoče tudi sprehoditi po na novo utrjenih in vzpostavljenih pešpoteh

Več o projektu

Skip to content