Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PROGRAM SOCIALNI DIALOG – DOSTOJNO DELO (OBVESTILO)

Urad za finančne mehanizme v Bruslju obvešča, da je na razpis v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo prispelo 61 prijav, med njimi tudi ena iz Slovenije. 60% prijav vključuje vsaj enega partnerja z Norveške. Za vse države upravičenke je na voljo 10,6 milijona EUR v okviru Norveškega finančnega mehanizma.

Program Socialni dialog – dostojno delo se osredotoča na krepitev tristranskega dialoga med delodajalci, sindikati in javnimi organi ter na spodbujanje dostojnega dela. V imenu držav donatoric program izvaja Innovation Norway.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Innovation Norway za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s programom Socialni dialog – dostojno delo naslovite na izvajalca programa Innovation Norway: decentwork@innovationnorway.no

Skip to content