Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

V letošnjem letu pričetek izvajanja ukrepov mobilnostnega načrta Predjama Sustainable

6. februar 2023 – V okviru projekta Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama (Predjama Sustainable), ki se izvaja pod okriljem programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, se je oblikoval Mobilnostni načrt Predjama Sustainable – Izzivi in rešitve velikih prometnih obremenitev zaradi obiskovalcev vasi Predjama, ki se bo v letošnjem letu začel postopoma izvajati.

Občina Postojna želi zmanjšati motorizirani promet na širšem območju občine in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Ena od lokacij, za katero je še potrebno najti ustrezno rešitev, je območje Predjama, priljubljena turistična lokacija, katere obisk se je v zadnjih 10 letih potrojil. Zaradi premajhnega števila parkirnih mest, širjenja turistične ponudbe in večjega števila obiskovalcev je na vrhuncu turistične sezone na tem območju pravi parkirni kaos, zato je nujno najti rešitev, kako zmanjšati število osebnih vozil na lokaciji brez zmanjšanja obiska.

Mobilnostni načrt je eden glavnih ciljev in tudi osnovnih podlag za pilotno izvedbo ključnih ukrepov, s katerimi si projektni partnerji – Občina Postojna kot nosilec projekta skupaj s Postojnsko jamo d.d., Inštitutom za politike prostora (IPoP) in norveško občino Stran – prizadevajo vplivati na mobilnostne navade ljudi in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Pri pripravi tega strateškega dokumenta so sodelovali vsi projektni partnerji, kot tudi Krajevna skupnost Bukovje in zainteresirani prebivalci Predjame in Bukovja. Prek delavnic, intervjujev in anket so bili v proces vključeni še prebivalci Predjame, Bukovja in okoliških vasi, lokalna društva, Zavod Znanje Postojna, RRA Zeleni Kras in destinacije s podobno prometno problematiko.

Osnove za pripravo mobilnostnega načrta so bile predstavitev projekta prebivalcem KS Bukovje, študijski obisk na Norveškem ter oblikovanje delovne skupine. Sledila je analiza stanja; analiza dostopnosti lokacije, določitev izhodiščnega stanja, anketa, intervjuji, ogled na terenu s prebivalci, opredelitev izzivov in ciljev. Po analizi so se oblikovale štiri vizije, ki so bile predstavljene na javni razpravi, projektnim partnerjem in delovni skupini. Sledila je priprava nabora ukrepov za posamezno vizijo ter umestitev le-teh na časovnico in njihova finančna opredelitev. Nabor ukrepov so potrdili delovna skupina, župan Občine Postojna in direktor Postojnske jame d.d., to je bila podlaga za oblikovanje, potrditev in sprejem Mobilnostnega načrta.

Mobilnostni načrt je zasnovan na ukrepih, ki so razdeljeni v pet ključnih področij oziroma tako imenovanih stebrov:

  • Hoja in kolesarjenje,
  • Javni potniški promet,
  • Motorizirani promet,
  • Informiranje in promocija ter
  • Upravljanje in načrtovanje;

izvajati pa se bodo začeli v tem letu postopoma.

Skip to content