Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Predstavitev projekta OPENN

Predstavil se je tudi projekt Osvojiti politično enakost z novimi imeni (OPENN), ki je sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Poleg Mirovnega inštituta, ki je nosilec projekta, v projektu kot partnerji sodelujejo tudi Filozofska fakulteta (UL), Skupnost občin Slovenije. Društvo ženski lobi Slovenije, Zavod Metina lista in norveški partner Norveško združenje za lokalno in regionalno upravo. Ženski  preboj v politiko po navadi poteka na lokalni ravni, a večina županov in svetnikov v lokalnih skupnostih je moških. Prav lokalne strukture predstavljajo priložnost za ugotavljanje ovir in priložnosti za ženske, pa tudi za zmanjševanje stereotipnih predstav o ženskih in moških vlogah. Na lokalni ravni primanjkuje informacij in znanja o politikah enakosti spolov in o priložnostih, ki jih prinaša zastopanost žensk in moških. Tudi na nacionalni ravni v Sloveniji ni nobene institucije, ki bi se ukvarjala s proučevanjem problematike (ne)enakosti spolov, širjenjem znanja in z ozaveščanjem. Ni organizacij, ki bi si eksplicitno prizadevale za vstopanje žensk v politiko. Institucionalni mehanizmi za enakost spolov so vse šibkejši, kljub temu, da so bili nekateri izgrajeni že na začetku 90ih let prejšnjega stoletja.

Na temelju raziskav med ciljnimi skupinami (političarkami, možnimi kandidatkami in strankarskimi  »vratarji«), OPENN identificira ovire za vstop žensk v politiko na lokalni in nacionalni ravni ter oblikuje mehanizme podpore, predlog nove zakonodaje in ozaveščanje med ženskami in moškimi, strokovnjaki, “vratarji” in splošno javnostjo. Z javnimi dogodki, treningi in široko publiciteto v klasičnih, strokovnih in novih medijih ustvarja boljše razumevanje prednosti ženske udeležbe v politiki. Na temelju partnerske izmenjave z Norveškim združenjem za lokalno in regionalno upravo, ki bo pomagal oblikovati model lokalnih uslug, bodo oblikovani mreža lokalnih političark, mentorski model in platforma podpore. Podpora ženskam za vstop v politiko bodo tudi baza 100 potencialnih kandidatk za funkcije, interaktivni zemljevid političnih predstavnic v Sloveniji, intervence mnenjskih voditeljic v klasičnih medijih in na družbenih omrežjih ter videoklip proti stereotipnim predstavam o ženskah.

Skip to content