Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

POZIV K PREDLOŽITVI PONUDB ZA UPRAVLJAVCA GLOBALNEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Urad za finančne mehanizme je objavil razpis za upravljavca Globalnega sklada za regionalni razvoj, ki je ustanovljen v finančnem obdobju 2014-2021. Sredstva sklada so namenjena izvajanju transnacionalnih projektov vključujoč entitete v državah prejemnicah norveških in EGP sredstev, državah donatoricah in določenih tretjih državah. Globalnemu skladu za regionalni razvoj, ki ga sestavljata Sklad za zaposlovanje mladih in Sklad za regionalno sodelovanje, je dodeljenih 100 milijonov EUR. Izbran upravljavec sklada bo izvajal tehnične in administrativne naloge povezane z izborom projektov, pogodbami, vključno s plačili, nadzorom in kontrolo izvajanja projektov.
Urad za finančne mehanizme bo z izbranim prijaviteljem podpisal pogodbo predvidoma novembra 2016 s trajanjem najkasneje do decembra 2024.
Rok za prijave je 15. september 2016. Več na http://eeagrants.org/News/2016/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-Global-Fund-for-Regional-Cooperation.

Skip to content