Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Povabilo Urada za finančne mehanizme k oddaji ponudb: Upravljavec Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) v Sloveniji

Urad za finančne mehanizme iz Bruslja v vlogi sekretariata Norveškega in EGP finančnega mehanizma išče upravljavca sklada (Fund Operator), ki bo v Sloveniji za obdobje 2014–2021 oblikoval in izvajal program za civilno družbo.

Norveški in EGP finančni mehanizem

Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021 predstavljata nepovratna sredstva Islandije, Lihtenštajna in Norveške namenjena zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik ter krepitvi sodelovanja s 15 državami članicami EU v severni, srednji in južni Evropi. Za obdobje 2014–2021 so države donatorice namenile 2,8 milijona EUR.

Program in cilji

V Sloveniji je skladu za civilno družbo dodeljenih 3 milijone EUR. Glej: Memorandum o soglasju

Cilj Sklada za civilno družbo je krepitev civilne družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj sklada v Sloveniji je tudi razviti dolgoročno trajnost in krepiti zmogljivost organizacij civilne družbe in celotnega sektorja civilne družbe, da bi okrepili svojo vlogo pri prispevanju k politiki in sistemskim spremembam, spodbujali demokratično participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice. Več informacij o ciljih, načelih, tematskih področjih in oblikovanju programa je v specifikaciji povabila (Terms of Reference – ToR).

Predložitev ponudb

Upravljavec sklada bo odgovoren za oblikovanje in izvajanje Sklada za civilno družbo v Sloveniji.

Specifikacija povabila, obrazec za ponudbo in priloge so dostopne na spletni strani Urada za finančne mehanizme.

Rok za predložitev ponudb je 17. avgust 2018, do 12h.

Webinar

Za potencialne prijavitelje bo 14. junija 2018, ob 14:30, organiziran spletni informativni webinar. Po predstavitvi s strani Urada za finančne mehanizme bo možnost postaviti tudi vprašanja. Vsi zainteresirani za sodelovanje na webinarju, se prijavite s sporočilo na acfund@efta.int z vašim imenom in imenom vaše institucije do 12. junija.

Na webinarju bodo podane le informacije na temo specifikacije povabila (ToR) za vlogo upravljavca sklada. Informacije o financiranju projektov bodo na voljo šele po sklenitvi pogodbe z upravljavcem.

Najbolj pogosta vprašanja

Na voljo so tudi najbolj pogosta vprašanja (Frequently Asked Questions), dostopna tukaj, kjer so celoviti odgovori na vprašanja, na katere je Urad za finančne mehanizme že odgovoril. V kolikor imate še kakšna vprašanja, jih neposredno naslovite na acfund@efta.int, pri čemer že v zadevi sporočila navedite državo in naziv institucije (glej 6.4. točko specifikacije – ToR za nadaljnje informacije glede vprašanj in odgovorov).

Skip to content