Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Posodobljena prostorska podatkovna infrastruktura za zmanjšanje tveganj in posledic poplav

Včeraj se je odvila zaključna konferenca projekta “Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav”, kjer so bili predstavljeni rezultati projekta, ki je v okviru Programa finančnega mehanizma EGP prejel 2 milijona evrov sredstev.
Projekt bo olajšal upravljanje z vodami in zmanjšal tveganja ter vplive poplav. Obenem bo povečal skladnost podatkov in z njimi povezanih storitev z zahtevami direktive INSPIRE, kar bo olajšalo souporabo podatkov tako med deležniki v Sloveniji kot med sosedami. Tako bodo zagotovljene kakovostne osnove za potrebe načrtovanja in izvajanja ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, kar je v Sloveniji zelo pomembno.
Nosilec projekta je bila Geodetska uprava Republike Slovenije, ki je projekt izvajala v partnerstvu s Ministrstvom za okolje in prostor ter partnerji iz donacijskih držav – Norveško in Islandsko geodetsko upravo.

Več

Skip to content