Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pošiljanje pozivov za dopolnitev vlog

17. november 2021 – Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti prispelih vlog v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se zaključuje.

V skladu z obema javnima razpisoma in razpisno dokumentacijo je v določenih primerih možna dopolnitev vloge v skladu z merili administrativne ustreznosti in upravičenosti. Nosilec programa bo pozive za dopolnitev teh vlog pošiljal v naslednjih dneh. Prijavitelji naj redno spremljajo vsebino poštnega predala v sistemu eMS.

Skip to content