Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

POROČILO O NORVEŠKEM FINANČNEM MEHANIZMU IN FINANČNEM MEHANIZMU EGP ZA LETO 2019

Poročilo, ki ga vsako leto pripravijo donatorji, prikazuje prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi v letu 2019. Preteklo leto je bilo usmerjeno na oblikovanje programov in izvajanje, načrtovanje rezultatov, objavo prvih razpisov in utrditev partnerstev. Tako so bili postavljeni temelji za uspeh in dolgoročni učinek. V letu 2019 smo obeležili tudi 25-letnico Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

V državah upravičenkah je bilo izvedenih 116 posvetovanj s ključnimi deležniki kot prvi korak pri pripravi programov. Potrjenih je bilo 95 zasnov programov, ki detajlno opisujejo programe in njihov kontekst, s katerimi izzivi se bo soočilo ter rezultate, ki se jih želi doseči. Organiziranih je bilo več kot 30 različnih dogodkov.  Objavljenih je bilo 96 razpisov, s tem je skupno število objavljenih razpisov od leta 2017 doseglo število 149.

Države upravičenke so z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško do sedaj podpisale 80 sporazumov o programih, kar 52 jih je bilo podpisanih v letu 2019. Osem držav, vključno s Slovenijo, je imelo do konca leta 2019 podpisane vse sporazume o programih, ki se bodo v obdobju 2014–2021 izvajali v teh državah.

Slovenija je z državami donatoricami sklenila Sporazum o programu Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade (skrajšano: Izobraževanje – krepitev človeških virov) in Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. CNVOS, upravljavec Sklad za civilno družbo, pa je z Uradom za finančne mehanizme sklenil Sporazum o izvajanju programa.

Več o izvajanju Norveškega in EGP finančnega mehanizma v letu 2019 lahko poiščete na spletni strani Status report 2019.

Status report 2019 – povzetek (dokument je v angleškem jeziku)

 

Skip to content