Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljeni so popravljeni obrazci

21. februar 2023 – Zaradi spremembe SVRK v MKRR so na spletni strani objavljeni popravljeni obrazci, ki so priloge k 4. in 5. delu Priročnika za upravičence.

Objavljeni so obrazci Priloge 1, 2, 3, 4 in 5 k 4. delu Priročnika za upravičence ter obrazca za poročilo projektnega partnerja iz države donatorice v angleškem jeziku (vsebinski in finančni del) k 5. delu Priročnika za upravičence.

Vsi obrazci se nahajajo pod zavihkom Dokumenti – Navodila in priročniki.

Skip to content