Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Parkiraj & doživi naravo! na 6. dnevu Alpske konvencije v Mojstrani

Konec maja so se v Mojstrani odvijali Dnevi Alpske konvencije, katerih namen je opozoriti na občutljivost Alp in izzive v alpskem prostoru, predstaviti pomen Alpske konvencije in posebnosti alpskih dolin, pomen ohranjanja narave in kulturne dediščine ter spodbuditi obiskovalce, da alpske doline obiskujejo na okolju prijazen način.

V soboto, 30. 5. 2015, so se na stojnici predstavili tudi partnerji projekta Parkiraj & doživi naravo! Z novim plakatom in letakom o okolju prijazni mobilnosti v Bohinju ter o ciljih projekta (v sklopu predstavitve Turizma Bohinj) so udeležence obveščali o aktivnostih projekta ter o novih oblikah mobilnosti, ki jih bo projekt uresničil. Sestavili so tudi vprašalnik o trajnostni mobilnosti in preko njega podrobneje spoznali sedanje mobilne navade obiskovalcev ter prejeli njihov odziv na različne programe in oblike mobilnosti, ki so ali bodo kmalu možni v Bohinju.

V začetku junija pa je Okrogla miza z naslovom v Bohinjski Bistrici potekala okrogla miza z naslovom »Vpeljava koncepta trajnostne mobilnosti v Bohinju«, na kateri so projektni partnerji predstavili projekt ter aktivnosti, ki jih bodo izvedli na območju Bohinja, predvsem na področju infrastrukture in ukrepov za zmanjšanje motoriziranega obiska. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki turističnega gospodarstva iz Bohinja, saj imajo prav oni največ izkušenj in stikov z obiskovalci. Predlagano je bilo, da bi bila cena parkirnine ob Bohinjskem jezeru v predsezoni in posezoni nižja kot je trenutno (npr. 0,4 €/uro namesto 1,5 €/uro), v višku sezono pa predlagajo dvig cen. S tem bi obiskovalce motivirali, da pridejo v Bohinj tudi spomladi in jeseni, hkrati pa tudi, da parkirajo svoje motorno vozilo stran od jezerske sklede, tam kjer so parkirišča brezplačna. Z novo zloženko, ki so jo pripravili v okviru projekta obiskovalce že sedaj obveščajo, kje je možno brezplačno parkirati, o voznih redih javnih prevoznih sredstev in o aktivnostih, ki jih bodo izvedli v okviru projekta.

Zloženka: promet_a5_tisk

Fotografija: Urška Smukavec

Skip to content