Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

#OurStories: Močnejši skupaj kot narazen

20. oktober 2023 – Bilateralni odnosi, izraz, ki ga pogosto slišimo na hodnikih diplomacije in mednarodne politike, se večini zdi oddaljen in abstrakten. Ko pa razvozlamo zapleteno strukturo teh odnosov, ugotovimo, kako velik vpliv imajo na naše vsakdanje življenje. Tako Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP pomagata presegati meje in reševati skupne izzive po vsej Evropi.

Kaj so bilateralni odnosi?

Bilateralni ali dvostranski odnosi so predvsem medsebojni odnosi med dvema državama ali organizacijama. Ti odnosi zajemajo diplomacijo, trgovino, kulturo, izobraževanje in številna druga področja. Prek njih države komunicirajo, sodelujejo in se včasih tudi ne strinjajo. V okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ti odnosi pomenijo sodelovanje med državami upravičenkami in državami donatoricami za spodbujanje vzajemne rasti, krepitev demokracije ter zmanjševanje socialnih in gospodarskih razlik.

Dvostranski odnosi niso omejeni le na formalne sporazume in vladne pobude. Razširijo se tudi na človeške vezi, ki se vzpostavijo med tem sodelovanjem. Gre za norveško učiteljico, ki deli svoje znanje z učenci v romunski šoli, ali portugalskega podjetnika, ki sodeluje s podjetjem na Islandiji, da bi ustvaril zelene gospodarske priložnosti. Prav povezave med ljudmi so tiste, ki tem projektom vdahnejo življenje.

Snemanje prizora gasilskega reševanja, snemalec s kamero snema reševalce, ki peljejo posteljo na kolesih s poškodovancem, v ozadju gasilski kamion.
Norveški organi za priseljevanje in policija tesno sodelujejo z romunskimi organi pri vprašanjih priseljevanja, krepitve azilnih sistemov in podpore prikrajšanim osebam. Norveški in romunski organi in organizacije so sodelovali pri usposabljanju, izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj ter zagotavljanju tehnične podpore. © Urad za finančne mehanizme

#OurStories. Working together for a stronger Europe.

#OurStories

Kako najti nit, ki povezuje vsakdanje življenje ljudi? Pri mednarodnem sodelovanju zlahka pozabimo na človeški element, vendar sta Norveški finančni mehanizem in  Finančni mehanizem EGP močan opomnik, da gre pri teh bilateralnih projektih v osnovi za ljudi. Gre za premostitev razlik med kulturami, spodbujanje inovativnih idej in omogočanje posameznikom, da dosežejo svoj polni potencial.

V vedno bolj povezanem svetu moramo za razumevanje pomena teh odnosov pogledati dlje od številk in se poglobiti v bistvo – v zgodbe običajnih ljudi, ki so jim te pobude spremenile življenje. To je bistvo kampanje #OurStories, ki vam približuje vsakodnevni učinek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Ženska se sklanja na mizi in drži napravo.
Iz projekta WOMEN4IT. Opolnomočenje žensk v digitalnem gospodarstvu. © Urad za finančne mehanizme

Prevajanje številk

Norveški finančni mehanizem in  Finančni mehanizem EGP financirata več kot 6.000 projektov v okviru 97 programov. Štirideset odstotkov projektov v državah upravičenkah Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ima partnerstvo iz ene od držav donatoric. 419 projektov ima partnerja iz Islandije, 29 projektov ima partnerja iz Lihtenštajna in 2.066 projektov ima partnerja iz Norveške. To je ustvarilo na tisoče povezav, ki temeljijo na sodelovanju za skupni cilj.

Nekateri projekti so v svetovnem merilu preveliki, da bi se jih lotili sami. Varovanje naše biosfere in zaščita naravnih virov Zemlje ob hkratni skrbi za lokalno dediščino je podvig, ki se ga je najbolje lotiti s skupnimi močmi. S podporo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so strokovnjaki z Univerze v Bergnu lahko sodelovali s strokovnjaki iz Quaternaire Portugal, Pedro Nunes Institute, Universidade Nova de Lisboa, da bi pomagali lokalnim skupnostim pri upravljanju njihovih občutljivih Unescovih biosfernih projektov. Ta partnerstva se od takrat naprej širijo po vsej Evropi.

“Čezmejno sodelovanje, ki ga je ponudil ta projekt, je bila preprosto priložnost, ki smo jo potrebovali za učenje in izmenjavo najboljših praks iz drugih biosfernih območij. Zdaj smo partnerji v drugem projektu, ki kartira morebitne nove biosferne rezervate po vseh nordijskih državah.”  Kari Evensen Natland, koordinatorica, Nordhordaland UNESCO Biosferno območje

 

Razgled na klife na obali Portugalske.
Pokrajine z otoka Santana, Madeira, Portugalska. © Urad za finančne mehanizme

WOMEN4IT je še eden od teh projektov, ki temelji na dragocenih dvostranskih povezavah in je nastal, da bi mladim ženskam v Evropi omogočil vstop v digitalno gospodarstvo. Strokovnjaki Evropskega centra za ženske iz Norveške in DIGITALEUROPE so prispevali k izvajanju projekta v Grčiji, na Irskem, v Latviji, Litvi, na Malti, v Romuniji in Španiji. Projekt se je zaključil leta 2023 z več kot 900 usposobljenimi ženskami. Sedemdeset odstotkov žensk, usposobljenih v okviru projekta WOMEN4IT, pa je v treh mesecih po zaključku usposabljanja dobilo polno zaposlitev na področjih, povezanih s STEM.

“Za večjo vključenost tehnološkega sektorja smo odgovorni vsi, pri čemer imajo vsi akterji svojo vlogo. Toda najprej in predvsem – ne moreš biti tisto, česar ne moreš videti. Z več ženskimi vzornicami lahko navdihnemo novo generacijo mladih žensk, da postanejo ustvarjalke na področju tehnologije.” Cecilia Bonefeld-Dahl, Generalna direktorica DIGITALEUROPE

 

Ženska in moški hodita po široki ulici ali trgu, se pogovarjata.
Raquel Torres iz Urada za finančne mehanizme ter João Dinis iz občine Cascais na Portugalskem. © Urad za finančne mehanizme

“Sredstva Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP nam zagotavljajo veliko število partnerstev v različnih sektorjih. Med njimi so tehnološki partnerji, mesta, šole ter raziskovalni inštituti in univerze. To je za nas izjemno pomembno, saj si lahko izmenjujemo ideje, pa tudi najboljše poti za naprej, najboljše tehnologije, ki jih lahko uporabljamo in od katerih imamo koristi.” João Dinis, občina Cascais

 

Pot naprej

Finančna mehanizma imata pomembno vlogo pri spodbujanju bilateralnih odnosov, vendar ne smemo pozabiti, da je njun uspeh odvisen od predanosti, inovativnosti in trdega dela ljudi na terenu. Nepovratna sredstva zagotavljajo sredstva in podlago za sodelovanje, vendar sta predanost in vizija posameznikov in skupnosti tisti, ki projekte spremenita v uspehe.

Na koncu bilateralni odnosi opominjajo na navdihujočo in prizemljeno resnico, da lahko ljudje s skupnimi močmi dosežejo veliko več. Z zgodbami #OurStories o sodelovanju in preobrazbi sta Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP zgled moči enotnosti v raznolikosti in prikazujeta, kako lahko preprosta nit skupnih želja stke gobelin pozitivnih sprememb, ki presegajo meje in narodnosti.

Ko boste naslednjič slišali o bilateralnih odnosih v povezavi z Norveškim finančnim mehanizmom in Finančnim mehanizmom EGP, se spomnite, da ne gre le za diplomatska prizadevanja ali gospodarske sporazume. To so zgodbe o vztrajnosti, inovativnosti in človečnosti, ki slavijo čudovito tapiserijo naše skupne evropske skupnosti.

Preberite več o teh partnerstvih. Raziščite več #OurStories za informacije in navdihujoče projekte, ki sta jih omogočila Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP.

#OurStories. Working together for a stronger Europe.. Tri fotografije iz kampanje, na prvi ženska, ki se dotika neke naprave, ki je na mizi. Druga so delavci na ladji in tretja skupina ljudi z reševalnimi jopiči.

Ta prispevek je del kampanje #OurStories. Kampanja obravnava najrazličnejše navdihujoče zgodbe o projektih in povezavah, ki jih omogočata Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP. Te zgodbe bodo delili na spletnem mestu finančnih mehanizmovv v člankih in videoposnetkih, objavljenih v družbenih medijih in na YouTubu. Še pomembneje pa je, da je kampanja #OurStories platforma za tisoče udeležencev projektov, ki so bili tako ali drugače vključeni v projekte, ki sta jih omogočila finančna mehanizma.

Spremljajte Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP na družbenih omrežjih (@EEANorwayGrants) in bodite na tekočem z #OurStories, več zgodb pa najdete tukaj.

Avtor: Gunnar Hörður Garðarsson, Urad za finančne mehanizme

Skip to content