Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

OTVORITVENI DOGODEK PROGRAMA SOCIALNI DIALOG – DOSTOJNO DELO V SLOVENIJI

Innovation Norway, upravljavec programa Socialni dialog – Dostojno delo, vabi predstavnike organizacij, ki delujejo na področju socialnega dialoga in dostojnega dela v Sloveniji in na Norveškem, da se udeležijo otvoritvenega dogodka programa in mreženja z namenom oblikovanja partnerskih projektov.

Dogodek bo potekal 17. oktobra 2018, v Hotelu Union v Ljubljani in bo potekal v angleškem jeziku.

Cilj programa je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanje dostojnega dela. Program bo podpiral socialni dialog in prispeval k usposobljenosti Slovenije za reševanje izzivov, ki so posledica brezposelnosti in za oblikovanje ciljev dostojnega dela.

Dogodek bosta otvorila predstavnika Slovenije in države donatorice, upravljavec sklada pa bo predstavil program in javni razpis. K izmenjavi izkušenj bodo povabljeni predstavniki projektov ali projektnih partnerjev iz preteklega programskega obdobja.

Namen dogodka je tudi prispevati k utrditvi bilateralnega sodelovanja med relevantnimi akterji iz Slovenije in Norveške. Udeležencem se bo tudi svetovalo o vključevanju norveških deležnikov pri oblikovanju projektnega partnerstva s področja socialnega dialoga in dostojnega dela.

V javnem razpisu programa Socialni dialog – dostojno delo so na voljo sredstva za projekte, s katerimi bi se doseglo naslednje tri rezultate:

 • Izboljšan socialni dialog in sodelovanje;
 • Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo (pravični in dostojni delovni pogoji);
 • Olajšan dostop do zaposlitve (ta rezultat je namenjen samo projektom iz Češke, Estonije, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške).

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:

 • Socialni partnerji (organizacije delodajalcev in sindikati);
 • Javni organi in institucije, ki skladno z zakonodajo izvajajo naloge povezane z dostojnim delom ali tristranskim sodelovanjem;
 • Organizacije javnih organov, ki v okviru svojega mandata spodbujajo dostojno delo in tristranski dialog.

Prijavitelji morajo biti ustanovljeni kot pravni subjekti v Sloveniji ali na Norveškem. Pravni subjekti s sedežem na Norveškem so upravičeni prijavitelji le v partnerstvu z vsaj enim pravnim subjektom ustanovljenim v Sloveniji.

Upravičeni projektni partnerji v okviru razpisa so:

 • Socialni partnerji (organizacije delodajalcev in sindikati);
 • Javni organi in institucije, ki skladno z zakonodajo izvajajo naloge povezane z dostojnim delom ali tristranskim sodelovanjem;
 • Organizacije javnih organov, ki v okviru svojega mandata spodbujajo dostojno delo in tristranski dialog;
 • Poslovna združenja in organizacije, ki zastopajo člane o zadevah pomembnih za agendo dostojnega dela;
 • Podjetja, ki sodelujejo pri izvajanju agende za dostojno delo in/ali socialnega dialoga preko svojega članstva v sektorskih ali medsektorskih organizacijah delodajalcev;
 • Nevladne organizacije (NVO), opredeljene kot neprofitne prostovoljne organizacije, ustanovljene kot pravni subjekt, ki ima nekomercialen namen in je neodvisna od lokalne, regionalne in državne oblasti, javnih subjektov, političnih strank in gospodarskih organizacij, ki so vključene v izvajanje agende za dostojno delo. Verske ustanove in politične organizacije se ne štejejo za NVO;
 • Izobraževalne in raziskovalne ustanove, ki lahko zagotovijo usposabljanje o vprašanjih socialnega dialoga in/ali dostojnega dela.

Projektni partnerji morajo biti ustanovljeni kot pravni subjekti v Sloveniji ali na Norveškem.

REGISTRACIJA
Registrirate se tako, da pošljete e-pošto s spodnjimi informacijami v angleščini na: decentwork@innovationnorway.no Rok za prijavo je 15. oktober 2018

 • Organisation: …
 • Type of organisation: (e.g. employers’ organisation, trade union, etc.)
 • Name: Mr. / Ms. …
 • Title/function: …
 • E-mail: …
 • Direct telephone: …

Otvoritveni dogodek in mreženje sta namenjena subjektom, ki želijo več informacij o programu in iščejo projektne partnerje. Za organizacije, ki so že identificirale subjekte, s katerimi želijo sodelovati, je priporočljivo, da komunicirajo neposredno, se srečujejo in oblikujejo projektno idejo.

Razpis za povrnitev potnih stroškov je na voljo upravičenim subjektov iz držav upravičenk in Norveške v času oblikovanja prijave. Za več informacij poglejte tukaj in prijavni obrazec.

Vsa vprašanja v povezavi z dogodkom in s programom Socialni dialog – dostojno delo naslovite na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no

 

Skip to content