Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Odprava na sever: DELImo izkušnje in razmišljamo za prihodnost

Ljubljana, 21. maj 2015 – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je včeraj skupaj s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)  z željo po povezovanju različnih organizacij in iskanju morebitnih skupnih projektnih idej pripravil dogodek z naslovom Odprava na sever: DELImo izkušnje in razmišljamo za prihodnost.

Osrednji namen dogodka je bil povezovanje predstavnikov različnih organizacij s področja formalnega in neformalnega izobraževanja, s ciljem identificiranja iskanja skupnih izzivov ter iskanjem rešitev, tudi v obliki novih projektnih idej, ki bi lahko bile sofinancirane iz različnih virov, med drugim tudi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, ki sta bila predstavljena na dogodku.

V luči iskanja sinergij je srečanje potekalo v obliki tematskih omizij, in sicer socialno vključevanje, okolje, aktivacija mladih in družina. V okviru navedenih omizij so udeleženci predstavili svoje projekte, težave, s katerimi se srečujejo pri izvajanju, in rezultate le-teh. Ob koncu srečanja je vsako omizje predstavilo zaključke tematske razprave in identificirana morebitna nadaljnja sodelovanja. Dogodek Odprava na sever: DELImo izkušnje in razmišljamo za prihodnost je bil s strani udeležencev zelo dobro sprejet, saj je ponudil dobro priložnost za medsebojno spoznavanje, prihodnja sodelovanja in izmenjavo izkušenj ter kontaktov.

Skip to content