Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Odbor za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev človeških virov

24. februar 2022 – Danes je potekalo tretje srečanje Odbora za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev človeških virov, zaradi situacije s Covid-19 v virtualni obliki.

Srečanja so se udeležili predstavniki Nosilca programa in programskih partnerjev iz držav donatoric (Norveški direktorat za visoko šolstvo in veščine, ang. HK-dir – Norwegian Directorate for Higher Education and Skills ter Nacionalna agencija za mednarodne zadeve iz Lihtenštajna, ang. AIBA – National Agency for International Education Affairs), kot opazovalke pa so na srečanju sodelovale še predstavnice Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, Urada za finančne mehanizme ter Nacionalne kontaktne točke.

Udeleženci so razpravljali o napredku izvajanja programa, predvsem o aktivnostih, ki potekajo v okviru javnega razpisa in vnaprej opredeljenih projektov ter o sredstvih, ki so v okviru Sklada za bilateralne odnose na voljo za program.

Več o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov je na voljo na tej povezavi.

Skip to content