Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Odbor za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev človeških virov

13. december 2022 – V Ljubljani je potekalo četrto srečanje Odbora za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Srečanja so se udeležili predstavniki Nosilca programa in programskih partnerjev iz držav donatoric (Norveški direktorat za visoko šolstvo in veščine, ang. HK-dir – Norwegian Directorate for Higher Education and Skills ter Nacionalna agencija za mednarodne zadeve iz Lihtenštajna, ang. AIBA – National Agency for International Education Affairs), kot opazovalke pa so na srečanju sodelovale še predstavnice Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, Urada za finančne mehanizme ter Nacionalne kontaktne točke.

Udeleženci so razpravljali o napredku izvajanja programa, predvsem o projektih, ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa, o predlogu bilateralne aktivnosti ter o sredstvih, ki so v okviru Sklada za bilateralne odnose na voljo za program v ta namen.

Udeleženci srečanja so si ogledali prostore Hiše za otroke (vnaprej opredeljen projekt Hiša za otroke/Barnahus) ter prisluhnili izčrpni predstavitvi izvajanja tega projekta s strani nosilca projekta. Udeleženci so prisluhnili tudi nosilcu vnaprej opredeljenega projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI), ki je prav tako predstavil, kako poteka njegovo izvajanje.

Več o programu Izobraževanje – krepitev  je na voljo na tej povezavi.

Skip to content