Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Odbor za sodelovanje za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

14. december 2022 – V Ljubljani je potekalo peto srečanje Odbora za sodelovanje za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Srečanja so se udeležili predstavniki Nosilca programa in programskega partnerja iz države donatorice (Norveška agencija za okolje, ang. NEA – Norwegian Environment Agency), kot opazovalke pa so na srečanju sodelovale še predstavnice Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, Urada za finančne mehanizme ter Nacionalne kontaktne točke.

Udeleženci so razpravljali o napredku izvajanja programa, predvsem o projektih, ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa, o predlogu bilateralne aktivnosti ter o sredstvih, ki so v okviru Sklada za bilateralne odnose na voljo za program v ta namen.

Udeleženci so prisluhnili tudi nosilcema projektov StudiKROG in SmartMOVE, ki sta predstavila napredek pri njihovem izvajanju.

Več o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje  je na voljo na tej povezavi.

Skip to content