Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljeni projekti, ki so se uvrstili v drugo fazo izbornega postopka na javnem razpisu za NVO

Regionalni center za okolje (REC Slovenija) in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS), ki sta bila s strani Urada za finančni mehanizem EGP in Norveške izbrana za izvajanje NVO programa ter upravljanje Sklada za nevladne organizacije, sta objavila seznam projektov, ki so se uvrstili v drugo fazo izbornega postopka na Javnem razpisu za srednje in velike projekte za NVO. V drugo fazo izbornega postopka se je uvrstilo skupno 63 najvišje uvrščenih vlog po številu pridobljenih točk, in sicer projektne ideje za 30 velikih in 33 srednjih projektov.

Na javni razpis je v roku za oddajo vlog prispelo 365 projektnih idej. 33 vlog ni izpolnilo meril za upravičenost in administrativno ustreznost, zato so bile izločene iz nadaljnjega ocenjevanja. Skupno je bilo tako ocenjenih 332 projektnih idej: 27 s področja demokracije, 23 s področja človekovih pravic, 88 s področja socialne enakosti, 43 s področja socialnih pravic, 95 s področja otrok in mladine ter 56 s področja varstva okolja. Na tem javnem razpisu je sicer na voljo 1.275.000 evrov, za velike projekte 637.500 evrov in za srednje projekte 637.500 evrov. Skupna vrednost prijavljenih idej za velike projekte je znašala 23.075.140,78 EUR, skupna vrednost za srednje projekte pa 8.226.669,70 EUR.

Več o izboru in seznam projektov, ki so bili uvrščeni v drugo fazo.

Skip to content