Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljen razpis iz Sklada za bilateralno sodelovanje

Od 12. marca 2014 do porabe sredstev lahko izvajalci ali partnerji projektov, sofinanciranih iz Programa za NVO, zaprosijo za dodatnih 2.000 EUR za povezovanje, izmenjavo izkušenj in prenos znanja med slovenskimi NVO in organizacijami iz držav donatoric.

Upravičenci razpisa so izvajalci projektov, sofinanciranih iz Programa za NVO, ki imajo partnerje iz donatorskih držav (Norveška, Islandija, Lihtenštajn), in organizacije iz donatorskih držav, ki nastopajo kot partnerji v projektih, sofinanciranih iz Programa za NVO. Sredstva predstavljajo nadgradnjo potrjenega proračuna projekta in so namenjena npr. za udeležbo na seminarjih, študijskih obiskih, konferencah ipd. v Sloveniji, na Norveškem, v Islandiji ali v Lihtenštajnu, ki niso bila vključena v osnovni finančni načrt. Razpis je odprt od 12. 3. 2014 do porabe sredstev. Več o razpisu

Sklad za bilateralno sodelovanje deluje v okviru Programa za NVO in zagotavlja dodatna finančna sredstva za povezovanje, izmenjavo izkušenj in prenos znanja med slovenskimi NVO in organizacijami iz držav donatoric (Norveške, Islandije in Lihtenštajna). Gre za eno izmed orodij, vzpostavljenih za krepitev dvostranskih odnosov med državami donatoricami in prejemnicami sredstev finančnih mehanizmov na področjih skupnega interesa.

Skip to content