Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novosti Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund

14. december 2020 – Upravljavci Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund – ACF) obveščajo, da bo javni razpis za institucionalno podporo kmalu usklajen in objavljen že v prvi polovici januarja 2021. Še vedno so na voljo tudi sredstva v okviru javnega poziva za hitre odzive, podprli bodo lahko še šest mikro projektov. Na spletni strani Sklada pa so objavili opise vseh aktualnih projektov.

Javni razpis za institucionalno podporo

Usklajevanje javnega razpisa za institucionalno podporo je trajalo malo dlje kot običajno, saj gre za novo shemo za celoten program, ki so ga države donatorice razvile ravno na podlagi ideje upravljavca ACF v Sloveniji. Shema je potrjena, uskladiti je potrebno le še zadnje podrobnosti razpisa. Razpis, ki bo objavljen v prvi polovici januarja 2021 je namenjen organizacijam, ki so v letih 2017–2019 imele med 100.000 in 500.000 EUR prihodka in ki bodo z letnim poročilo za 2019 dokazale, da delujejo na katerem od naslednjih področij:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Razpis je poseben, ker ne gre za klasično projektno podporo, ampak za 3-letno sofinanciranje izvajanja strateškega načrta v višini 90.000 EUR ob stalni mentorski podpori različnih strokovnjakov z namenom, da se organizacija dolgoročno okrepi.

Celoten znesek, ki ga bodo organizacije prejele, bo pavšal. To pomeni, da izvajalci ne bodo poročali o porabi sredstev za posamezne aktivnosti, ampak bo fokus na vsebinskem poročanju in doseženih rezultatih. Ker gre za sofinanciranje izvajanja strateškega načrta, bodo organizacije porabo sredstev dokazovale z organizacijskimi letnimi poročili.

Javni razpis za mikro projekte (hiter odziv)

Sredstva za hiter odziv je prejelo že 14 organizacij. Na voljo je še dobrih 30.000 EUR, tako da bo z ACF sredstvi lahko podprtih še najmanj šest projektov. Javni poziv je objavljen na spletni strani ACF. Pred prijavo si lahko ogledate video, v katerem je na kratko pojasnjeno kakšne mikro projekte lahko prijavite in informativno delavnico o javnem pozivu.

Opisi tekočih projektov

Več o projektih, ki so v okviru ACF prejeli sredstva Finančnega mehanizma EGP, je dostopno na spletni strani ACF.

Vse informacije o ACF razpisih so oz. bodo na voljo na spletni strani ACF.

Skip to content