Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nova spletna stran projekta POND_SiZdrav

Vabljeni na novo spletno stran projekta Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce (krajše: POND_SiZdrav), ki se izvaja v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Naslov spletne strani: www.prepoznajnasilje.si

Vljudno vabljeni tudi k izpolnjevanju anonimnega vprašalnika, pripravljenega v okviru projekta.  Zbrani podatki bodo uporabljeni za namene projektne raziskave ter priprave izobraževanj.

Sodelujočimi partnerji projekta POND_SiZdrav: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zdravniška zbornica Slovenije, Center za socialno delo Maribor, Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja in St. Olavs University Hospital, Forensic department Brøset, Centre for research and education in forensic psychiatry. Zanimajo nas vaša mnenja, izkušnje in predlogi glede prepoznavanja in obravnave nasilja v družini v zdravstvu. 

Skip to content