Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nova spletna platforma PROMETEJ: uskladite poklicno in zasebno življenje

7. junij 2023 – V okviru projekta Prometej, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je bila razvita spletna platforma, na kateri lahko zaposleni odkrivajo strategije za doseganje harmoničnega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Programi usposabljanja in digitalni viri posameznikom omogočajo učinkovito povezovanje poklicnega in zasebnega življenja. Projektni partnerji spodbujajo vključujočo organizacijsko kulturo ter ozaveščajo o pomenu ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter enakosti spolov v podjetjih.

Projektni partnerji skozi projekt Prometej naslavljajo problematiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih po epidemiji Covid-19. Spodbujajo podjetja in organizacije, da svoje organizacijske strukture vzpostavijo na temelju enakosti spolov. Epidemija Covid-19 je namreč poglobila obstoječe neenakosti med ženskami in moškimi na trgu dela, pri čemer je še posebej vplivala na ženske ter možnosti zasledovanja in razvoja njihove kariere.

Osrednji cilj projekta je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posreden cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture.

V ta namen so razvili spletno platformo PROMETEJ, ki nudi informacije o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenim  na eni strani ter vodstvu v organizacijah na drugi strani, s pomočjo določanja izhodiščne točke vsakega posameznika, z naborom ukrepov za doseganje sprememb na tem področju ter izobraževalnimi moduli.

Projekt PROMETEJ soustvarjajo Ameriška gospodarska zbornica kot nosilec projekta in projektni partnerji IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Merkur trgovina, Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, Univerza v Mariboru, Knauf Insulation, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, A1 Slovenija, AMZS in Norveška avtomobilska fundacija.

Skip to content