Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nov skupni poštni predal

Ustvarjen je nov skupni poštni predal za Program Norveškega finančnega mehanizma in Program Finančnega mehanizma EGP: fm.svrk@gov.si. Na ta naslov naslovite vprašanja, ki se nanašajo na upravičenost stroškov in pripravo vmesnega poročila s pripadajočimi obrazci.

Skip to content