Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nov interaktivni portal: približujemo rezultate

• Želite izvedeti, koliko projektov je bilo sofinanciranih v Sloveniji?
• Se sprašujete, koliko zelenih delovnih mest smo ustvarili?
• Vas zanima, koliko slovenskih in norveških organizacij sodeluje?

Vse te podatke lahko zdaj dobite na enem samem mestu. Z novim interaktivnim podatkovnim portalom boste zlahka izvedeli vse, kar vas zanima o rezultatih, doseženih v okviru izvajanja različnih programov in projektov po Evropi.

Projekt vzpostavitve portala je nastal z enim samim ciljem: omogočiti kar se da enostaven dostop do podatkov o koriščenju sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Rezultati po državah in področjih
Pogled Grants omogoča pregled projektov in programov, ki so bili financirani v katerikoli izmed držav upravičenk. Na tem mestu boste dobili podatke o zneskih dodeljenih sredstev po državah in področjih ter ustrezne kazalnike rezultatov.

Potopite se v projekte
S pritiskom na pogled Projects si lahko ogledate lokacije projektov v Evropi in preberete vse o dosežkih izbranih projektov.

Partnerstva v žarišču
Pogled Partners nudi podatke o sodelovanju med organizacijami držav upravičenk in partnerji iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Želimo vam zanimivo brskanju po portalu.

Skip to content