Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

NOSILCI PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA SKUPAJ V OSLU

Od 26. do 28. marca 2019 so v Oslu potekala srečanja predstavnikov Nosilcev programov, ki v državah upravičenkah izvajajo programe s področja izobraževanja.

Na začetni konferenci ter delovnih srečanjih so s predstavniki programskih partnerjev z Norveške in iz Lihtenštajna, predstavniki norveških univerz ter predstavniki Urada za finančne mehanizme iz Bruslja iskali možnosti za vzpostavitev uspešnega bilateralnega sodelovanja. Na študijskem obisku izobraževalne institucije The European Wergeland Centre so se udeleženci seznanili z metodami poučevanja izobraževalnega kadra za razvoj veščin in kompetenc za 21. stoletje.

Iz Slovenije so se srečanj udeležile predstavnici Nosilca programa »Krepitev človeških virov« s SVRK in predstavnica Cmepius, upravljavca sheme majhnih donacij v okviru tega programa.

Skip to content