Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Norveško-slovensko sodelovanje: Enakost spolov se je obrestovala!

V petek, 17. 2. 2017, je na Brdu pri Kranju potekala konferenca Norveško-slovensko sodelovanje: Enakost spolov se je obrestovala!, kjer so bili predstavljeni projekti s področja enakosti spolov, ki so se izvajali v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Številni zanimivi govorci so predstavili napredek, ki ga je Slovenija dosegla na tem področju, prav s pomočjo sredstev Norveškega finančnega mehanizma.
Državna sekretarka Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk je uvodoma izpostavila je, da je Norveška s svojim dolgoletnim delovanjem na področju enakosti spolov Sloveniji primer in zgled dobre prakse. Glede na to, da je bil del sredstev v okviru projektov namenjen tudi bilateralnim aktivnostim, je bil s tem omogočen dober vpogled v prakso Norveške. Slovenija na področju enakosti spolov hitro napreduje, kljub temu so na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ter v gospodarstvu še vedno velike razlike med spoloma. Politika enakosti spolov je pomembna, saj z njo uravnotežim družbo, ki je temelj za družbeni napredek. Prav z vnaprej opredeljenim projektom, Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki ga je z norveškim partnerjem izvajalo Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in drugimi projekti, je bil narejen pomemben korak naprej na področju enakosti med spoloma.
Veleposlanik Kraljevine Norveške Nj.Eks. Olav Berstad je v pozdravnem nagovoru izpostavil prenos dobrih praks in sodelovanje med Slovenijo ter Norveško na različnih področjih, tudi na področju enakosti spolov, kjer Slovenija dosega pozitivne rezultate in napredek. Izpostavil je, da se enake pravice moških in žensk obrestujejo in da so na Norveškem že del njihove kulture. Po njegovem mnenju so donatorska sredstva zelo dobra osnova za sodelovanje med državama, Slovenija pa je z njimi upravljala zelo učinkovito, zato se že veseli prihodnjega finančnega obdobja. Pozdravil je parterstvo Slovenije in Norveške tudi v luči skupnih prihodnjih evropskih izzivov.
Mojca Krisch, vodja Sektorja za finančne mehanizme iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter predstavnica Nacionalne kontaktne točke, je omenila vseh pet programov, ki so se v Sloveniji izvajali v obdobju 2009 –2014, s poudarkom na Programu Norveškega finančnega mehanizma, pod okrilje katerega spada tudi enakost spolov. Cilj financiranja tega področja je bilo izboljšanje stanja na področju enakosti spolov v skladu s politiko enakih možnosti žensk in moških na nacionalni ter EU ravni v smislu enake prepoznavnosti, moči in udeležbe obeh spolov na vseh področjih javnega ter zasebnega življenja. Na področju enakosti spolov se je izvajalo 6 projektov v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov, poleg že omenjenega projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma (Enakost spolov), še projekti OPENN in ODA, Network MEMA, EQPOWEREC, GEQUAL, ki kažejo, kako široko smo zajeli to področje in s tem dosegli številne premike v družbi. Ob tem je poudarila, da nacionalno kontaktno točko zelo veseli, da so se aktivnosti projektov uspešno zaključile. Še bolj pa seveda rezultati oziroma pozitivni premiki na področju enakosti spolov, ki so jih ti projekti sprožili in prinašajo dolgoročen pozitiven učinek na področju enakosti spolov.

Skip to content