Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

NORVEŠKI IN EGP FINANČNI MEHANIZEM 2014–2021: SODELOVANJE ZA ZELENO, KONKURENČNO IN VKLJUČUJOČO EVROPO

Včeraj so Islandija, Liechtenstein, Norveška in Evropska unija podpisale sporazum o Finančnem mehanizmu EGP in Norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021. V novem obdobju bo na voljo 2,8 milijarde evrov (1,5 milijarde evrov prispeva EGP finančni mehanizem in 1,3 milijarde evrov Norveški finančni mehanizem) za 15 držav prejemnic, s katerimi se bodo zmanjšale socialne in ekonomske razlike v Evropi ter okrepilo bilateralno sodelovanje med državami prejemnicami in tremi državami donatoricami.

Prioritetna področja za obdobje 2014–2021, ki so bila izbrana kot odziv na izzive, s katerimi se trenutno sooča Evropa in so usklajena s prioritetnimi področji Evropske unije, so:

  • inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost
  • socialna vključenost, zaposlovanje mladih, zmanjševanje revščine
  • okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljična ekonomija
  • kultura, civilna družba, dobro upravljanje in temeljne pravice
  • pravosodje in notranje zadeve

Slovenija bo v naslednjem obdobju prejela 37,7 milijona evrov, 19,9 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 17,8 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma.

Novost obdobja 2014–2021 je ustanovitev regionalnih skladov za reševanje brezposelnosti mladih (65,5 milijona evrov) in spodbujanje regionalnega sodelovanja (34,5 milijona evrov).

Konec maja se bodo začela pogajanja med državami donatoricami in državami prejemnicami o prednostnih področjih v vsaki državi prejemnici, ki se bodo zaključila s podpisom  Memorandumov o soglasju (MoU) z vsako od držav.

Skip to content