Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Network MEMA – MREŽA ZA ENAKE MOŽNOSTI

Konec marca je potekalo srečanje partnerjev in predstavitev projekta Network MEMA, ki je sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Network MEMA – MREŽA ZA ENAKE MOŽNOSTI se je predstavila tudi na letošnjem dogodku 500 podjetnic, ki je potekal v sredo, 18. 3. 2015.

Poleg Gospodarske zbornice Slovenije (Zbornica osrednjeslovenske regije), ki je nosilec projekta, v projektu kot partnerji sodelujejo tudi Zavod META, Ekonomski institut Maribor, KonektOn, Zavod RS za zaposlovanje in norveški partner Athene Prosjektledelse. Presečni projekt bo spreminjal odnos do potenciala žensk, njihove vključenosti v procese odločanja o strategijah in razvoju in potrebe po primernih podpornih ukrepih v gospodarstvu. Družbena slika v Sloveniji namreč vse bolj razgalja neenako vlogo žensk v družbi in gospodarstvu, kljub visokemu deležu delovnih aktivnih žensk. Kot ekonomska kategorija so premalo prisotne tudi na lokalnih, regionalnih in nacionalnih nivojih (npr. v lokalnih skupnostih, v UO gospodarskih in obrtnih zbornic, v strokovnih združenjih, regionalnih razvojnih svetih) kljub temu, da je v Sloveniji ta hip vsaj 45.000 uspešnih podjetnic – niso vključene v proces odločanja. Da bi povečali pomen gospodarskih subjektov, ki so jih ustanovile in jih vodijo ženske, je potrebno zagotoviti spodbudnejše okolje in večjo vključenost žensk ter enak delež predstavnic iz gospodarstva v organih zbornic, ter v regionalnih razvojnih svetih, kjer se odloča o (regionalni) strategiji gospodarskega razvoja. Splošen cilj projekta je povečati ozaveščenost o enakosti spolov in spodbuditi k raziskavam in povezovanju, spodbujanje večjega vključevanja žensk v gospodarstvu (SME) na vse nivoje odločanja v Sloveniji z boljšo organiziranostjo podjetnic po vseh slovenskih regijah, in omogočiti spremembe na področju udeležbe žensk v gospodarskem razvoju, kar naj postane del skupnih razvojnih strategij in smernic.

Skip to content