Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

11. maj 2021 – Predvidoma v petek, 14. maja 2021, bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Uradnem listu RS objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Namen programa je krepiti spretnosti, sposobnosti in znanje ljudi. Izbrani projekti naj bi prispevali k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Poseben poudarek programa je na spodbujanju aktivnega sodelovanja med slovenskimi in norveškimi institucijami.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bosta javni razpis in razpisna dokumentacija na voljo na tej povezavi.

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12. ure prek elektronskega sistema spremljanja eMS.

Skip to content