Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE

10. maj 2021 – Predvidoma v petek, 14. maja 2021, bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Uradnem listu RS objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov za dodelitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe, ki sledijo glavnima ciljema finančnih mehanizmov: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

Namen programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je ublažiti podnebne spremembe in zmanjšati ranljivost na podnebne spremembe. Izbrani projekti naj bi tako prispevali k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanjem načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 15.564.705,88 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bosta javni razpis in razpisna dokumentacija na voljo na tej povezavi.

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12. ure prek elektronskega sistema spremljanja eMS.

Skip to content