Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

NAJ PROJEKTI S PARTNERSTVOM POSTANEJO ŠE BOLJŠI!

Nova baza za iskanje partnerjev na Norveškem v okviru Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) bo lahko v pomoč organizacijam civilne družbe pri oblikovanju novih partnerstev. Registrirajte se in raziščite prednosti partnerstev!

Partnerstva so temeljni del Norveškega in EGP finančnega mehanizma. Donatorji močno spodbujajo prijavitelje, da svoje projektne ideje okrepijo tudi s partnerstvom z organizacijami iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Partnerstva so odlična priložnost za združitev moči in reševanje skupnih evropskih izzivov. Prav tako prinašajo nove priložnosti za vse vključene, kot na primer:

  • pridobivanje mednarodnih izkušenj in vzpostavljanje mreže institucij in sodelavcev iz vse Evrope;
  • deljenje strokovnega znanja in učenje iz izkušenj in znanja drugih;
  • spoznavanje inovativnih pristopov in novih načinov dela;
  • povečanje svoje prepoznavnosti in ustvarjanje novih priložnosti v Evropi.

V preteklem obdobju financiranja je v projektih civilne družbe, sofinanciranih iz Norveškega in EGP finančnega mehanizma, sodelovalo 220 partnerjev iz držav donatoric.

Poiščite svojega partnerja

Z novo bazo upravlja norveški Helsinški odbor (Norwegian Helsinki Committee), ki je kontaktna točka za norveške organizacije civilne družbe v okviru Sklada za civilno družbo. Organizacije civilne družbe iz držav prejemnic se lahko registrirajo in vključijo tudi kratek opis njihove institucije. Registrirajo se lahko tudi norveške institucije, nevladne organizacije, občine, podjetja in druga telesa. Norveške organizacije se ne morejo neposredno prijaviti za sofinanciranje, lahko pa v projektih nastopajo kot partnerji.

Vse organizacije se lahko prijavijo tukaj.

Za partnerstva z islandskimi organizacijami se obrnite na Islandski center za človekove pravice (Icelandic Human Rights Centre).

Skladi za civilno družbe se začenjajo izvajati v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, Grčiji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji (program je v pripravi). Za objave razpisov spremljajte koledar Urada za finančne mehanizme, našo spletno stran in spletne strani konzorcija (CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto), ki upravlja s Skladom za civilno družbo v Sloveniji.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za civilno družbo naslovite na upravljavca sklada – CNVOS, Zavod PIP, DRPD Novo mesto!

Skip to content