Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nabor strokovnjakov/ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru programa EGP in NOR Finančnega mehanizma 2009-2014

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za nabor strokovnjakov/ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru  programa EGP in NOR Finančnega mehanizma 2009-2014.

Naloga strokovnjaka/ocenjevalca je ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov v skladu z merili kakovosti za vsako področje sklop A in/ali vsako področje sklopa B, ki so navedeni v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 (Uradni list, št. 110 z dne 27.12.2013) in Navodilih za prijavitelje za sklop A in Navodilih za prijavitelje za sklop B. Sklop A vključuje področji Pobude za javno zdravje in Enakost spolov, sklop B pa področja Biotske raznovrstnosti in ekosistemske storitve, Kulturne dediščine in Naravne dediščine.

Popolna ponudba, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 26. 6. 2014 do 12:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dostopna preko Portala javnih naročil ter na spletni strani naročnika www.svrk.gov.si na povezavi.

Skip to content