Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Na voljo 452.000 EUR dodatnih sredstev za projekte odobrene v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki vključujejo infrastrukturno komponento

26. junij 2023 – Nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje obvešča, da so na voljo nerazdeljena sredstva v višini 452.000,00 EUR. Sredstva so na voljo za projekte, ki so bili izbrani na javnem razpisu oziroma vnaprej opredeljene projekte in so sofinancirani iz sredstev Finančnega mehanizma EGP ter sredstev pripadajoče slovenske udeležbe. Dodatna sredstva se lahko dodeljujejo le projektom, ki vključujejo infrastrukturno komponento.

Dodatna sredstva v višini 452.000 EUR so na voljo za projekte, ki se izvajajo v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, in sicer v okviru rezultata B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov ali  rezultata B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti ali rezultata B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Projekt mora obvezno vključevati infrastrukturno komponento.

Dodatna sredstva se lahko dodelijo izključno zaradi izrednega povišanja cen za infrastrukturne stroške, tako da ta sredstva predstavljajo edino rešitev za ohranitev načrtovanih rezultatov projekta v razpoložljivem časovnem obdobju.

Rok za predložitev vlog je 14. 7. 2023. Vlogo mora predložiti nosilec projekta, in sicer izključno v pisni obliki prek poštnega predala sistema eMS na uporabniško ime NOR in EGP FM. Pri oddaji vloge naj bo nosilec projekta pozoren na obvestilo sistema eMS o velikosti sporočila/prilog. Če bodo priloge prevelike, naj se vloga odda v več delih.

Obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev
Vloga za dodelitev dodatnih sredstev

Skip to content