Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa Finančnega mehanizma EGP prispelo 225 vlog

V zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 SVRK kot nosilec obeh programov obvešča, da trenutno poteka pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog. Prejetih je bilo 225 vlog, od tega za sklop A skupno 182 in za sklop B skupno 43.

Skip to content