Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Možnosti študijskih obiskov okviru Slovenskega štipendijskega sklada

Želite okrepitvi bilateralne odnose in deljenje dobrih praks v izobraževanju s partnerji z Norveške, Islandije ali iz Lihtenštajna? V okviru Slovenskega štipendijskega sklada so na voljo sredstva za tovrstne študijske obiske. Prijavijo se lahko slovenske visokošolske organizacije ter organizacije s področja osnovnega, srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prijave zbirajo do 30. 4. 2017 oziroma do porabe sredstev.

Podrobnosti

Skip to content