Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom

Predstavlja se tudi projekt MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom, katerega namen je širitev mreže svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski in usposabljanje strokovnjakov za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja.
V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje, zato je cilj projekta izboljšati storitve na področju duševnega zdravja. Ta cilj bo Nacionalni inštitut za javno zdravje s partnerji skušal doseči z izobraževanji strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju, v socialnem varstvu in policiji ter z razširitvijo prakse psiholoških svetovalnic Posvet (v Ljubljani in Kranju) in Tu smo zate (v Celju) v druge kraje oziroma regije v Sloveniji.
S projektom želijo doseči večjo usposobljenost na področju duševnega zdravja strokovnjakov v primarnem zdravstvenem varstvu in izven ter izboljšati lokalno zmogljivost na področju duševnega zdravja. Pri tem želijo vključiti vsaj 100 strokovnjakov v izobraževalni program prepoznave duševnih stisk in samomorilnosti ter vzpostaviti vsaj 4 nove in 3 nadgrajene psihološke svetovalnice za pomoč v duševni stiski.
Projekt je finančno podprt s strani programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Podrobneje

Skip to content