Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Letni sestanek z donatorji – EGP in Norveški finančni mehanizem

V torek, 17. marca 2015, je v prostorih Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma (NFM) in Finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014 potekal 3. letni sestanek z donatorji. Cilj srečanja je bilo pregledati stanje na področju izvajanja obeh programov in zagotovili čim bolj učinkovito črpanje sredstev iz obeh finančnih mehanizmov.

Letnega sestanka so se s strani držav donatoric udeležili predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Norveške, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Islandije, predstavnika Urada za finančne mehanizme iz Bruslja, predstavnica veleposlaništva Kraljevine Norveške iz Budimpešte in predstavnik veleposlaništva Islandije iz Dunaja.

Delegacija držav donatoric obiskala nosilca programa Slovenski štipendijski sklad –  Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), kjer so jim predstavili aktivnosti centra ter Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer so jim predstavili projekt “Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice”. Na letnem sestanku je bilo donatorjem predstavljeno Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2014, ki je bilo tudi potrjeno, poročilo o krepitvi bilateralnih odnosov na nacionalni in programski ravni, obveščanje javnosti, upravljanje s tveganji in horizontalni pregled za leto 2014.

Nosilci programov so donatorjem predstavili poročilo za leto 2014 in trenutno stanje po programih. Donatorji so pozdravili napredek v zadnjih 6 mesecih in predstavnike RS pozvali k čimbolj učinkoviti implementaciji projektov, izbranih na razpisu za programa SI02 in SI05.

Pred letnim sestankom je donatorje sprejela tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj, ki je gostom predstavila potek izvajanja programa in z njimi izmenjala informacije za programiranje novega programskega obdobja.

Skip to content