Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Krepitev regionalnega sodelovanja za izpopolnjevanje mladih čebelarjev: vloga projekta BeeConSel

12. september 2023 – Regionalno sodelovanje ima ključno vlogo pri spodbujanju sodelovanja, delitvi virov in zagotavljanju večjih priložnosti za mlade posameznike. V okviru Sklada Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP za regionalno sodelovanje projekt BeeConSel – Skupna prizadevanja za ohranjanje in selekcijo medonosnih čebel (Joint Effort for Honey Bee Conservation and Selection) pomembno prispeva k izpopolnjevanju mladih čebelarjev, saj jih prepoznava kot eno od ciljnih skupin in jih vključuje v projekt.

Projekt BeeConSel z izvajanjem samostojnega nadzora parjenja ponuja najsodobnejši sistem, ki zainteresiranim stranem, vključno z vzrejevalci matic in čebelarji, omogoča dostop do naprednih tehnik vzreje. Ta inovativni pristop povečuje učinkovitost vzrejnih programov in omogoča selekcijo za ključne lastnosti, kot so odpornost na bolezni, vedenje in donos medu. S sodelovanjem v projektu imajo mladi čebelarji dostop do teh možnosti, kar jim omogoča, da izboljšajo kakovost in produktivnost svojih lokalnih populacij medonosnih čebel.

S projektom imajo mladi čebelarji na voljo edinstvene priložnosti za širjenje znanja in spretnosti na različnih področjih čebelarstva in ohranjanja medonosnih čebel. Na delavnicah, kot so ocenjevanje plemenskih vrednosti medonosnih čebel, instrumentalna osemenitev in opazovanje medenih poletov čebel, so se mladi čebelarji poglobili v napredne tehnike in pridobili praktične izkušnje. Delavnice so mladim čebelarjem služile tudi kot dinamična platforma za interakcijo s strokovnjaki in drugimi navdušenci. V teh sodelovalnih učnih okoljih udeleženci ne le pridobivajo znanje, temveč tudi vzpostavljajo dragocene povezave in mreže v čebelarski skupnosti. Ti strokovni odnosi se razširijo tudi zunaj okvira delavnic ter ustvarjajo dolgoročna sodelovanja in priložnosti za mentorstvo za mlade čebelarje.

“Tečaj je bil zelo dobro pripravljen. Imeli smo veliko praktičnega dela, učitelji pa so nam bili v pomoč in imeli veliko potrpljenja ter nam pokazali vse postopke pri odvzemu semena trotov in osemenitvi matic. Pridobili smo tudi znanje o nastanitvi trotov in matic po osemenitvi. Pridobljeno znanje nam bo omogočilo delo in vzdrževanje čistih linij A. m. carnica ter doseganje znatnega genetskega prirastka za različne lastnosti.” Jernej Bubnič, član ciljne skupine iz Slovenije po delavnici o instrumentalni osemenitvi.

Sodelovanje med raziskovalci in čebelarji ustvarja simbiotičen odnos, v katerem se znanstveno znanje prepleta s praktičnimi izkušnjami. Z aktivnim sodelovanjem v tej mreži imajo mladi čebelarji dostop do mentorstva, usmerjanja in podpore izkušenih strokovnjakov, kar spodbuja njihovo lastno rast in razvoj. Ta sodelovalni pristop zagotavlja trajnost rezultatov projekta in spodbuja skupnost strastnih in usposobljenih čebelarjev.

Eden od ključnih vidikov regionalnega sodelovanja v projektu BeeConSel je izmenjava virov. Projekt vzpostavlja okolje za sodelovanje raziskovalcev in čebelarjev z združevanjem strokovnega znanja, izkušenj in infrastrukture. Ta sinergija mladim čebelarjem omogoča, da se vključijo v obsežno mrežo strokovnjakov ter tako razširijo svoje znanje in spretnosti. Skupni viri omogočajo tudi širjenje najboljših praks, kar mladim čebelarjem omogoča, da se učijo iz uspešnih vzrejnih programov in jih prilagodijo svojim lokalnim razmeram. Projekt deluje kot katalizator za izmenjavo idej in izkušenj ter spodbuja kulturo nenehnega učenja in izboljševanja.

... res sem hvaležna, da sem se lahko udeležila delavnice o instrumentalni oploditvi v Krakovu. Ne samo, da sem se naučila veliko novih stvari, ki jih bom pozneje uporabila v svojem čebelnjaku, ampak sem spoznala tudi ljudi s tako podobnim, a hkrati tako različnim načinom življenja v čebelarstvu. To je bila enkratna izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila ...” Tadeja Vidmar, članica ciljne skupine iz Slovenije po delavnici o instrumentalni osemenitvi.

Projekt BeeConSel, ki se osredotoča na vzrejne programe in izboljšanje lokalnih populacij medonosnih čebel, pomembno prispeva k ohranjanju teh pomembnih žuželk. S selekcijo lastnosti, kot so odpornost na bolezni, vedenje in donos medu, projekt zagotavlja večjo stopnjo preživetja lokalnih medonosnih čebel. To pa povečuje sposobnost preživetja in odpornost ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo medonosne čebele. Mladi čebelarji, ki aktivno sodelujejo v projektu, postanejo ambasadorji ohranjanja lokalnih populacij medonosnih čebel. S prepoznavanjem in sprejemanjem izboljšanih lokalnih zalog prispevajo k dolgoročni trajnosti teh populacij in ohranjanju občutljivega ravnovesja ekosistemov.

S svojim aktivnim sodelovanjem ti strastni posamezniki postanejo skrbniki ohranjanja, ki zagotavljajo, da čebelarska skupnost priznava in sprejema izboljšane lokalne populacije. Projekt BeeConSel ne obravnava le izzivov, s katerimi se soočajo populacije medonosnih čebel, temveč postavlja tudi temelje za trajnostno prihodnost, v kateri imajo mladi čebelarji in raziskovalci ključno vlogo pri ohranjanju in krepitvi neprecenljivega prispevka teh izjemnih žuželk.

"Kot poklicni čebelar s skoraj 300 čebeljimi družinami in 600 matičniki za vzrejo matic sem vesel priložnosti, da sem lahko tukaj z raziskovalci, državnimi uslužbenci, poklicnimi čebelarji in vzrejevalci matic. Videl sem veliko predstavitev, dobrih razprav in izmenjavo izkušenj ... Spremljal bom nadaljnje rezultate in upam, da bom ostal povezan s to skupino." Mitja Nakrst, član ciljne skupine iz Slovenije po delavnici Ocena plemenskih vrednosti in njena uporaba v rejskih programih

Projekt BeeConSel, ki se izvaja v okviru Sklada za regionalno sodelovanje, soustvarjajo Kmetijski inštitut Slovenije, Norveška čebelarska zveza, Švedska univerza za kmetijstvo, ter podjetji CARPEA iz Severne Makedonije in CALIS iz Osijeka na Hrvaškem.

Vir: Regional Funds Online Magazine

Skip to content