Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Koroška za mlade, mladi za Koroško

12. aprila 2024 –  Na Ravnah na Koroškem je potekal zaključni dogodek projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade (KOR-NET), ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Projekt, ki je v prvi vrsti namenjen mladim, se zavzema za večjo podporo, boljšo izobrazbo in vključujoče socialno okolje preko enake dostopnosti mladih do IKT storitev v koroški regiji.

S srečanjem, ki so ga spremljale poučne delavnice za mladino in okrogla miza z različnimi deležniki državnega ter regionalnega mladinskega sektorja, je projektna ekipa zaokrožila dobri dve leti dela na projektu. Javnosti so predstavili tudi zbornik dobrih praks na področju mladinskega dela »Model aktivne participacije: skupnost za mlade, mladi za skupnost.«

Občinstvo sedi v dvorani in posluša govorce na okrogli mizi.
© KOR-NET

Model aktivne participacije: učimo se od najboljših

Rdeča nit zaključnega dogodka je bila prihodnost mladinskega dela na Koroškem, ki je dobilo s projektom KOR-NET nov zagon in ki ga velja po ocenah zbranih ohranjati tudi v prihodnje. Po uvodnih pozdravih Žarka Tomšiča, direktorja Dravita (nosilec projekta), in Sturle Bjerkakerja, Bjerkaker LearningLab (norveški partner), je zbrane nagovorila Viktorija Barbič, direktorica A. L. P. Peca. Predstavila jim je zaključno publikacijo projekta, “Model aktivne participacije”, ki nosi pomenljiv podnaslov: “Skupnost za mlade, mladi za skupnost.

V zborniku je ekipa zaokrožila glavna dognanja ob izvajanju svojih raznolikih projektnih aktivnosti. Model med drugim povzema ugotovitve obširne raziskave o potrebah koroške mladine, ki je potekala v obliki delavnic in anket ter je zajela kar 10 % vseh mladih (starih med 14 in 29 let) v regiji. Prav tako so v izdanem delu predstavili dobre prakse mladinskega dela doma in v tujini, ki jih je ekipa spoznavala na svojih terenskih obiskih. V zaključnem delu publikacije, ki cilja na nadaljnjo aktivacijo koroškega mladinskega sektorja, so temeljito (p)opisane tudi projektne ideje, primerne za domačo regijo.

Vsi razen ene gospe v občinstvu sedijo in poslušajo gospo, ki stoji.
© KOR-NET

Projekt sooblikujejo Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, pod katerega spada Mladinski center Dravograd, kot nosilec projekta in projektni partnerji Koroški mladinski kulturni center Kompleks, slovenjgraški zavod SPOTUR s tamkajšnjim MKC Slovenj Gradec, ter kot predstavnici gospodarstva Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem in podjetje A. L. P. PECA, ter norveški partner Bjerkaker LearningLab.

VIR: KOR-NET

Skip to content