Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

KONFERENCA O ENAKOSTI SPOLOV NA ISLANDIJI

Reykjavik, 31. oktober in 1. november 2019 – Udeleženci konference o enakosti spolov so spoznali orodja in tehnike na področju enakosti spolov s poudarkom na nordijskem pristopu, izmenjali primere dobrih praks s tega področja ter krepili bilateralno sodelovanje. Konferenca je bila namenjena Nacionalnim kontaktnim točkam in Nosilcem programov, programskim partnerjem iz držav donatoric ter relevantnim deležnikom z Islandije. 

Konferenco je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Islandije v sodelovanju s portugalsko Komisijo za državljanstvo in enakost spolov, norveškim Varuhom enakosti spolov in antidiskriminacije ter Uradom za finančne mehanizme iz Bruslja.

Skip to content