Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Komunikacijska delavnica za NKT v Bruslju

21. marca 2019 so se predstavniki Nacionalnih kontaktih točk srečali na komunikacijski delavnici v Bruslju. Delavnico je organiziral Urad za finančne mehanizme (UFM).

Udeleženci so obravnavali tematiko kampanj na socialnih omrežjih in spoznali ključne dejavnike, ki vplivajo na pripravo uspešne in vidne kampanje. V nadaljevanju so se posvetili uporabi jezika v pisnih objavah (novice, poročila, predstavitve, itd.). Vsi so si bili enotni, da preprost, jasen in razumljiv jezik pritegne bralca in veča prepoznavnost Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v širši javnosti.

Skip to content