Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kmalu še zadnji razpis Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund: priložnost za manjše nevladne organizacije

3. maj 2021 – V ponedeljek, 10. maja 2021, bo objavljen četrti in hkrati zadnji razpis Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund v Sloveniji: Javni razpis za male projekte. Razpis, vreden 358.500 evrov EUR, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa.

Z razpisnimi sredstvi bo podprtih najmanj 18 projektov. Posamezen projekt bo prejel med 5.000 in 20.000 EUR. Na razpis se lahko prijavi projekte s področja demokracije, aktivnega državljanstva, človekovih pravic in boja proti diskriminaciji, socialne pravičnosti in vključevanja ranljivih skupin, enakosti spolov in nasilja na podlagi spola, varstva okolja in boja priti podnebnim spremembam.

Za organizacije, ki želijo prijaviti svoj projekt, bo tudi tokrat pripravljena vrsta delavnic in omogočeno brezplačno individualno svetovanje. Prijave na informativno delavnico so že odprte.

Informativna delavnica o javnem razpisu in izpolnjevanju prijavnice

  1. 5. 2021, med 10. in 12. uro preko platforme ZOOM. Prijavite se TUKAJ.

Delavnice za razvoj projektnih idej

  1. 5. 2021 med 10. in 13. uro: področje demokracije
  2. 5. 2021 med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite)
  3. 5. 2021 med 10. in 13. uro: človekove pravice
  4. 5. 2021 med 14. in 17. uro: varstvo okolja
  5. 5. 2021 med 10. in 13. uro: opolnomočenje ranljivih skupin
  6. 5. 2021 med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite).

Prijave na delavnice za razvoj projektnih idej bodo možne od objave razpisa naprej.

Svetovanje po telefonu in elektronski pošti

Pišite na podpora@acfslovenia.si ali pa pokličite svetovalke. Kontakti svetovalk so objavljeni tukaj.

Odgovore na pogosta vprašanja bomo objavili tudi na spletni strani Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund.

Odprta vrata za majhne NVO iz slabše razvitih področij

Nevladnim organizacijam, ustanovljenim po 1. 1. 2018, s sedežem v vzhodni kohezijski regiji izven mestnih občin (torej tiste, ki nimajo sedeža v Mariboru, Celju, Novem mestu, Velenju, Ptuju, Murski Soboti ali Slovenj Gradcu), je omogočena možnost daljšega osebnega svetovanja.

Prijave na svetovanje bodo možne od objave razpisa naprej.

 

Vir: Sklad za civilno družbo – Active Citizens Fund

 

Vsa vprašanja naslovite na upravljavca Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne  dokumentacije.

Skip to content