Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kakšna je vloga lokalnih skupnosti pri uresničevanju enakosti med ženskami in moškimi?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s KS – norveškim Združenjem lokalnih in regionalnih oblasti organiziralo dva seminarja Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga lokalnih skupnosti, in sicer 11. junija 2014 na Brdu pri Kranju in 12. junija 2014 v Mariboru. Seminar je bil priložnost za vse, ki so vključeni v proces oblikovanja in izvajanja politik na lokalni ravni, da se seznanijo z izkušnjami in primeri dobrih praks o tem, kako Norveška spodbuja enakost med ženskami in moškimi in s tem krepi lokalni in nacionalni razvoj.

Norveška, ki je pred kratkim praznovala 200. obletnico ustave, ima dolgoletno demokratično tradicijo in tudi tradicijo politike enakosti med ženskami in moškimi. Po indeksu enakosti spolov se uvršča na prvo mesto med vsemi državami. Na Norveškem prevladuje prepričanje, da se enakost med ženskami in moškimi obrestuje, zato so v uresničevanje politike enakosti spolov vpete tako državne institucije kot tudi regionalna in lokalna raven.

V luči uspešnega sodelovanja Slovenije in Norveške so norveški gosti in gostje na dogodku med drugim predstavili nacionalno in lokalno politiko enakosti med ženskami in moškimi, dobre prakse na lokalni ravni ter vpliv na spremembe družbenih vlog žensk in moških na Norveškem. Norveška velik poudarek daje tudi pripravi akcijskih načrtov za posamezna področja, saj so se izkazali kot izjemno učinkovito orodje za izvajanje posameznih ukrepov, ki spodbujajo enakost med ženskami in moškimi. Na dogodku so bile zato predstavljene tudi smernice za pripravo akcijskih načrtov za enakost spolov na lokalni ravni v Sloveniji.

Predstavitve s seminarja

Skip to content