Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kako bodo za mlade poskrbeli na Koroškem?

17. april 2023 – Ohranjanje poseljenosti Koroške in beg možganov sta razvojna problema, ki ju rešuje projekt Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET. V okviru skoraj pol milijona evrov vrednega projekta, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, so do sedaj odprli že tri delovne postaje za mlade, s katerimi želijo aktivirati koroško mladino in jo še tesneje povezati z lokalnim okoljem.

Na Koroškem 13 delovnih postaj za mlade KOR-NET

V torek, 11. aprila, so v prostorih Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec odprli že tretjo delovno postajo za mlade KOR-NET, prvo v Mislinjski dolini. Župan MO Slovenj Gradec dr. Matija Tasič je ob otvoritvi med drugim dejal: “Če je problem prostor za mlade, potem problema nimamo. Želimo si še več aktivne mladine, ki bo mladinsko sceno v občini peljala dalje.”

Kaj  pravzaprav so delovne postaje? Gre za računalniško opremljene mladinske prostore z osnovnimi pisarniškimi pripomočki in materiali, in z brezplačnim dostopom do spletnih storitev, informacij, tiskanja, ipd. kar mladi potrebujejo pri npr. šolskih obveznostih, iskanju službe oz. prijavah na razgovor ali pa da skupaj s prijatelji udejanjijo katero izmed svojih neštetih kreativnih zamisli.

Delovna postaja. © KOR-NET

Viktorija Barbič, predstavnica projektnega partnerja A.L.P PECA, je ob otvoritvi povedala, da »če želimo koroško mladino ohraniti v domači regiji, še posebej na podeželju, ji moramo ponuditi vso možno podporo pri razvijanju njenih potencialov in aktivnem vključevanju v lokalno okolje.“

Ideja delovnih postaj za mlade izhaja tudi iz slabše digitalne vključenosti mladine na Koroškem. Ker je problem toliko večji na podeželju, skuša projekt KOR-NET manko vsaj delno nadomestiti s postavitvijo delovnih postaj v manj dinamična okolja, kjer mladinska dejavnost potrebuje še odločnejši zagon.

Delovih postaj bo kar 13 in bodo razpršene po celi Koroški. Do sedaj so se odprle na Prevaljah (v Družbenem domu), v Ravnah na Koroškem (na OOZ Ravne) in Slovenj Gradcu. Do poletja bodo vrata odprle še ostale v različnih, tudi ruralnejših predelih Koroške, in s tem pripomogle k še večji aktivaciji potencialov mladih iz vseh treh koroških dolin.

Projekt Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET

S projektom Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET želijo na Koroškem utrditi  podporno okolje za mlade, zmanjšati beg možganov ter v sodelovanju z mladino sooblikovati kakovostno okolje za življenje in delo.

Izenačiti želijo možnosti za vse mlade na Koroškem ter jim omogočiti aktivno vključevanje in sodelovanje pri lokalnem odločanju, še posebej pri temah, ki zadevajo njih. Tako bodo mladi samozavestneje stopali tudi na trg dela ter postajali aktivnejši državljani.

Poleg postavitve skupno 13 mladinskih delovnih postaj po regiji, bodo vzpostavili tudi virtualni mladinski inkubator Koroške, zasnovali model aktivne participacije mladih – zbornik dobrih praks na področju mladinskega dela ter organizirali delavnice, tabore in dogodke mreženja mladih s strokovnjaki, odločevalci, podjetniki ipd.

Spletna stran bodočega Virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške

Projekt sooblikujejo Dravit, pod katerega spada Mladinski center Dravograd, kot nosilec projekta in projektni partnerji Koroški mladinski kulturni center Kompleks, slovenjgraški zavod Spotur s tamkajšnjim MKC Slovenj Gradec,  ter kot predstavnici gospodarstva Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem in podjetje A. L. P. PECA, in norveški partner Bjerkaker LearningLab.

Skip to content