Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

JAVNO POVABILO ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI BILATERALNEGA SODELOVANJA V OKVIRU PROGRAMA FINANČNEGA MEHANIZMA EGP (SI02) IN PROGRAMA NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA (SI05)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi k predložitvi vlog za sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).

Za financiranje iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) so upravičene aktivnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med nosilci projektov (skupaj s partnerji v projektih) in organizacijami iz donatorskih držav.

Splošni cilji programa finančnega mehanizma EGP (SI02) in programa norveškega finančnega mehanizma (SI05) v Sloveniji so razdeljeni glede na področje, ki jih posamezen program podpira.

SI02:
• Zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti
• Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti
• Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo

SI05:
• Izboljšanje javnega zdravja
• Zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja
• Enakost spolov
• Spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja

Vrednost razpoložljivih sredstev iz Skladov za bilateralno sodelovanje, namenjenih za to povabilo, znaša 140.000 EUR, od tega:

– 40.000 EUR v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02)
– 100.000 EUR v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).
Rok za oddajo vloge je 31. 03. 2017.

Javno povabilo

Razpisna dokumentacija

Odgovori na vprašanja

Skip to content