Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javno povabilo za predložitev vlog za sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi k predložitvi vlog za sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).

Za financiranje iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) so upravičene aktivnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med nosilci projektov (skupaj s partnerji v projektih) in organizacijami iz donatorskih držav.

Splošni cilji programa finančnega mehanizma EGP (SI02) in programa norveškega finančnega mehanizma (SI05) v Sloveniji so razdeljeni glede na področje, ki jih posamezen program podpira.

SI02:
• Zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti
• Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti
• Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo

SI05:
• Izboljšanje javnega zdravja
• Zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja
• Enakost spolov
• Spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja

Vrednost razpoložljivih sredstev iz Skladov za bilateralno sodelovanje, namenjenih za to povabilo, znaša 144.000 EUR, od tega:
40.000 EUR v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02)
104.000 EUR v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).

Prvi rok za oddajo vloge je 30. 7. 2016. Javno povabilo bo odprto od objave do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2016 (drugi rok). V primeru celotne porabe sredstev po poteku prvega roka, se bo drugi rok za oddajo prijav preklical z obvestilom, ki bo objavljeno na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in https://www.norwaygrants.si/.

Javno povabilo
Razpisna dokumentacija
Odgovori na vprašanja 20. 7. 2016

Skip to content