Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Izvedba 3. faze projekta studioKroG

17. februar 2023 – Nosilec projekta ZRS Bistra Ptuj in projektni partnerji projekta StudioKroG – Studio Krožnega gospodarstva, ki se izvaja pod okriljem programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, so izvedli strokovno delavnico, v okviru katere so širši zainteresirani ciljni skupini (splošna javnost, šolska mladina, arhitekti, gradbeniki, lokalna skupnost, MSP, socialna podjetja idr.) prikazali tretjo fazo izvedbe projekta na lokaciji studiaKroG v Slovenskih Konjicah.

V okviru aktivnosti pilotni pristop uporabe odpadkov – opremljanje notranjosti ladijskih kontejnerjev je bila prikazana uporaba stare opeke za namen ponovne uporabe na primeru mobilnega objekta studia iz ladijskih kontejnerjev. Projektni partner CPU kot socialno podjetje izvaja aktivnosti krožne rabe virov in odpadke s postopkom priprave na ponovno uporabo preusmerja v nadaljnjo uporabo, s čimer pomembno prispeva k zmanjšani porabi novih virov. Prikazani so bili postopki pilotne uporabe stare opeke v namen izdelave rustikalne zidne obloge.

V notranjosti objekta se v tej fazi uredijo stene, kjer bo v prostoru studia Krožnega gospodarstva prikazana možnost uporabe različnih odpadkov, kot so odpadna keramika, steklo, steklena embalaža, tekstil, glina, les, CD, vinilne plošče itd. za podjetniške ideje. V tej fazi se opravijo notranje namestitve izolacije iz odpadnega tekstila, talne in stenske zelene, tj. rastlinske obloge, ki bodo dobavljene po metodi re-use, vgradnja pa bo prilagojena vrsti odpadnega materiala. Obnovljivi viri energije (solarna energija,  toplotna črpalka zrak – zrak) bodo vir energije za namene osvetlitve in talnega ogrevanja (sistem cevi v recikliranem stiroporu).

Skip to content