Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

IZBRANI PROJEKTI V OKVIRU SKLADA ZA REGIONALNO SODELOVANJE

21. april 2020 – Urad za finančne mehanizme in upravljavec sklada Ecorys Polska obveščata, da so bili pod okriljem Sklada za regionalno sodelovanje izbrani projekti za financiranje. 

V okviru Sklada za regionalno sodelovanje je bil objavljen en razpis za izbor predlogov s transnacionalnimi projektnimi idejami v okviru 23 programskih področij Norveškega in EGP finančnega mehanizma. Predloženih je bilo več kot 700 prijav, v katerih je sodelovalo več tisoč subjektov iz vse Evrope. Odbor za finančni mehanizem je za financiranje izbral 20 projektov. Obdobje izvajanja naj bi se začelo jeseni.

Oglejte si tudi infografiko, ki prikazuje geografsko porazdelitev udeležencev v izbranih projektih.

Infografika (dokument je v angleškem jeziku)

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content