Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključen je izbor projektov v okviru javnega razpisa programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

13. april 2022 – Zaključen je izbor projektov v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki na lokalni, regionalni in državni ravni prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. K prijavi so bili vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Z današnjim dnem je izbor projektov v okviru javnega razpisa zaključen. Skupna višina dodeljenih sredstev znaša 14.183.902,52 EUR, ki se v okviru štirih rezultatov delijo na naslednji način:

• Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov (skupna višina dodeljenih sredstev 4.895.468,23 EUR),
• Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti (skupna višina dodeljenih sredstev 4.370.602,72 EUR),
• Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva (skupna višina dodeljenih sredstev 2.578.148,53 EUR) in
• Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb (skupna višina dodeljenih sredstev 2.339.683,04 EUR).

Zvone Černač, minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je poudaril, da države donatorice  Norveška, Islandija in Lihtenštajn prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP stremijo k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitvi dobrih odnosov med Slovenijo in državami donatoricami. Z izborom projektov v okviru omenjenega javnega razpisa, pa bomo s skupnimi močmi doprinesli k ohranjanju zelene Slovenije za prihodnje rodove.

Skip to content