Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Enakost spolov – mislimo globalno, delujmo lokalno

27. maja 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Brdu pri Kranju organiziralo posvet z naslovom Enakost spolov – mislimo globalno, delujmo lokalno. Gre za peti tematski posvet v okviru projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki se sofinancira iz sredstev programa Norveškega finančnega mehanizma. Osrednja tema posveta, ki so se ga udeležili županje in župani, koordinatorice in koordinatorji za enake možnosti na lokalni ravni, predstavnice in predstavniki občinskih uprav, centrov za socialno delo, vrtcev itd., je bila uspešno načrtovanje in izvajanje politike enakosti spolov v občinah.

Več o dogodku

Skip to content